Voluntariat Adjud

Misiune și obiective

evenimente grup verde

Scopuri

Asociația Grup Verde
Scop #1.
 • protejarea mediului înconjurător, 
 • promovarea  în rândul tinerilor a dialogului și solidarității cu privire la problemele de mediu;
 • promovarea de soluţii ecologiste la problemele de mediu din Romania şi din societatea mondială contemporană, 
 • inițierea și susținerea unor politici pentru tineret și încurajarea tinerilor;
 • acordarea, din perspectivă ecologistă, de expertiză şi asistenţă mediului politic şi societăţii civile în promovarea valorilor şi politicilor publice şi economice ecologiste,
Redirecționează 3,5% gratuit ACUM!
Asociația Grup Verde
Scop #2.
 • apărarea dreptului fundamental la un mediu sănătos şi a drepturilor omului în general,
 • apărarea şi promovarea valorilor democratice, a statului de drept şi a unui cadru politic pluralist,
 • promovarea educaţiei, cu un accent special pe educaţia de mediu şi a celei democratice,
 • promovarea cercetării ştiinţifice, a tehnologiilor nepoluante, a surselor regenerabile de energie şi a agriculturii ecologice,
Redirecționează 3,5% gratuit ACUM!
Asociația Grup Verde
Scop #3.
 • promovarea şi sprijinirea unei viziuni de dezvoltare bazate pe implementarea unei economii durabile,
 • stoparea defrişărilor abuzive de pădure şi a exploatării raționale a resurselor naturale, 
 • acțiuni de împădurire  
 • apărarea spaţiilor verzi urbane şi promovarea unor măsuri de depoluare a oraşelor,
 • protejarea patrimoniului cultural, peisagistic, arhitectural, istoric şi artistic naţional şi universal,
 • apărarea drepturilor animalelor şi stoparea cruzimii faţă de acestea. 
Redirecționează 3,5% gratuit ACUM!

Implica-te și tu!

Redirecționează 3,5% gratuit ACUM!